İlk olarak fonksiyonel tıp bakışı ile tanışan bir çok meslektaşım gibi, ben de neresinden başlayacağımı bilemez halde fonksiyonel tıp hayranı olarak uzun yıllar kenardan baktım. Yine bir çok meslektaşım gibi, fonksiyonel tıp mantığı ile hasta takibi yapmayı çok arzu ettiğim halde, hasta takiplerinin yönetimi konusunda belirli bir sistematiğin maalesef olmadığını gördüm. Ya da, vardı da ben göremedim! Elbette bunda fonksiyonel tıbbın genel olarak belli bir kalıba uydurulamamasının payı büyüktü. 

Fakat, öğrendiklerimi yıllar içinde sindirmeye başladığımda, yani büyük resmi görebilmeye başladığımda bu sistematiğin aslında tabii ki var olduğunu fark ettim. Bizim, (ya da sadece benim!) yokluğunu hissetmiş olmamın, daha çok bir "eğitim sorunu" olduğunu düşünmeye başladım. Sonunda kendimi hazır hissedip, fonksiyonel tıp bakışıyla çalışmaya karar verdiğimde, kendim için bu sorunu çözecek bir hasta takip metodu oluşturmaya karar verdim. Yaklaşık 20 yıldır web tabanlı programlar yazmak konusunda beraber çalıştığımız çok değerli ve yetenekli bilgisayar öğretmeni bir dostum ile konuştuk, cesaret ettik ve bu projeye giriştik.

Üç katmanlı bir yapı hedefledik.

İlk katmanı kendi sağlıkları için kendileri bir şeyler yapmak isteyen herkesin ücretsiz kullanabilmesi için düzenledik. Önceden annebabaoluyoruz.biz sitemizde yayınladığımız modülleri bu yeni sitemize uyarladık. Bir iki azaltmaya karşılık, epeyce bir ekleme yaptık. 

İkinci katmanı, fonksiyonel tıp yaklaşımında kendi kullanımım için bir hasta takip programı olarak planladık. Dağınık, düzensiz, neresinden başlanacağı belli olmayan bir hasta takibi yerine, belirli basamakları ve standartları olan kademeli bir yöntem/metod/sistematik yazmaya çalıştık. Böyle bir sistemi tasarlamak için her ne kadar hazır programlardan örnekler alsak da, özgün bir yöntem/metod/sistematik oluşturmak ve taslak haline getirmek oldukça uzun ve emek isteyen bir süreç oldu. Tasarlayabildiğimiz hemen her şeyin yazılım diline dönüştürülmesi de yoğun emek ve zaman gerektirdi. Bu ikinci katman bizim için f-TIP hastalarımızı takip ederken hem sağlam bir kayıt sistemimiz olacak, hem de sisteme gömülü hazır formlar ve kılavuzlar yardımı ile yol gösterici/kolaylaştırıcı bir araç olacak. Yıllardır beraber sürdürdüğümüz tasarım-yazılım işbirliğine dayanarak diyebilirim ki, oluşturduğumuz bu dinamik yapı kullanıldıkça gelişecek ve olgunlaşacaktır...

Üçüncü katman ise doktorlar için web-tabanlı profesyonel bir hasta takip programı olarak planlanmıştır. Eğer, f-TIP yaklaşımıyla hasta yönetiminde bana umduğum kolaylığı ve yardımı sağladığını görebilirsek bu aşamaya ulaşmış olacağız. Özellikle yeni başlayan meslektaşlarımızın, her birisinin ayrı ayrı Amerika'yı yeniden keşfetmek için emek ve zaman harcamasına gerek bırakmayacak değerli bir kılavuz haline geldiğinde, nihai hedefine ulaşmış olacak.

Prof. Dr. Tayfun Alper
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı