7. Embriyo Transferi

Sıra geldi son aşamaya...

Embriyo transferi, dedik ya fide dikimi gibi... İşlem olarak ağrısız, anestezi gerektirmez. Çoğu kez kolay... Bazen doktor için oldukça uğraştırıcı...

Sonra artık fide solar mı, tutar mı? Yukarıdaki fideye bir bakın bakalım... Başında nöbet beklesek daha mı iyi büyüyecek? Yapraklarının ne yöne doğru büyümesi gerektiğini biz mi belirleyeceğiz? Yoo! Eğer yola çıktıysa artık kendisi serpilip kaderine yazılı bitki olarak boy verecek.


Bu aşamada ne kadar becerikli veya ne kadar aciz olduğumuzu bir düşünün bakalım... Boy verecek de ne ürün verecek? Domates mi? Biber mi? Ben domates olmasını çok istiyorum, biber olmasın demenin yararı olabilir mi? Taa baştan tohumun içinde ne yazıyorsa, fidede de o yazmıyor mu? Bu yazılı şifreyi silip baştan yazmanın, örneğin vaz geçtik patlıcan fidesi olsun demenin sonucu değiştirebilme imkânı var mı?

Bilmem anlatabildim mi?

Artık gebelik testi beklemeye sıra geldi. Buraya kadarı geçmiş olsun...