Miyomlar rahimin duvarında, normal kas dokusunun arasında tek veya çok sayıda, irili ufaklı patates yumruları gibi, kötü huylu olmayan yapılardır. Kanama, bası hissi, bazen ağrı gibi şikayetler yaptıklarında ameliyat edilmeleri gerekebilir.

Bu sayfaların konusu olan infertilite konusundaki rollerine gelince, bilimsel kaynaklarda miyomların gebelik oluşmasına ve devamına etkisi konusunda çelişkili kanaatler var.

Submüköz denilen, yani iç zara yakın yerleşimli miyomların olumsuz etkileri konusunda bir tutarsızlık yok. Herkes olumsuz etkileri ve tedavi edilmeleri gerektiği konusunda hemfikir...

Diğerleri için ise, her iki zıt kanaati de destekleyecek bilgi ve yayınlar mevcut. Dolayısıyla, her hekim kendi kanaatini de katarak hastası için farklı durumlar için uygun yolu seçebilir. Ya da, daha doğru bir söyleyişle, hastasının seçmesine yardımcı olabilir.