Polikistik Over Hastalığı


Polikistik kelime anlamı olarak, poli=çok, kist=sıvı dolu kesecik, çok sayıda sıvı dolu kesecik demektir.

Yumurtalıklarda polikistik görünüm mutlaka hastalık anlamına gelmez. Hiçbir sağlık sorunu olmayan, arzu ettiği sayıda çocuk sahibi olan hanımlarda da görülebilen bir ultrason bulgusudur.

Ne zaman hastalık haline gelir? Aşağıdaki bulgu veya belirtilerden en az iki tanesinin varlığı halinde Polikistik Over Hastalığı'ndan söz edilir.

- Adetlerin seyrek olması veya hiç olamaması
- Tüylenme, sivilcelenme gibi hormonal değişiklikler
- Ultrasonda yumurtalıkların küçük küçük kistlerle dolu olması hali

Polikistik Over Hastalığı oldukça sık görülen bir hastalıktır.

Dikkat! Aşağıda üzerini çizdiklerim artık eski bilgi... Yani, geçersiz.

Polikistik over hastalığı esmer olmak gibi, sarışın olmak gibi bünyesel bir özelliktir. Yani tedavi ile değiştirilemez. Ama, oluşturabileceği sorunların hepsi de tedavi ile düzeltilebilir veya önlenebilir.

1. Sorun sadece adet düzensizliği ve/veya hirsutismus (aşırı tüylenme) ise doğum kontrol hapları kullanmak sorunu düzeltir. Yani, hastalığı değil ama sorunu düzeltir. Tıpkı, gözlük kullanmanın görme bozukluğundan zarar görmemizi engellediği gibi... Gözlük gözümüzde olduğu sürece görme sorunumuz yok, ama demiyoruz ki: "kaç yıldır gözlük kullanıyorum hâlâ gözüm düzelmedi."

2. Sorun gebe kalamama ise yumurtlama için kullanılabilecek çok farklı ilaçlar var. Bazen bir hap ile çözülebileceği gibi, bazen de çok inatçı polikistik over hastalığı hallerinde infertilite tedavisinin son basamağı olan tüp-bebek'e de sıra gelebilir.

3. Son olarak bu hastaların uzun dönem riskleri olarak nitelenen seker hastalığına yatkınlık, damar sertliği ve tansiyon yüksekliği gibi konulara, doğru beslenme ve sağlıklı yaşam kurallarına uymak olarak özetleyebileceğim önlemleri sadece ismen anmak bu yazının bütünlüğü açısından yeterli olacaktır.

Güncel Bilgi: Üstü çizilen bilgilerin yerine koyduklarımız...

[Fonksiyonel tıp açısından bakıldığında, polikistik over hastalığı da endometriozis gibi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Nedeni yaşam tarzımızdaki yanlışlıkların genetik zemin üzerinde beslenmesi ile ortaya çıkar. Kronik yangı halini bir orman yangınına benzetecek olursak, yanlış beslenme ateşi tutuşturur, yanlış alışkanlıklar körükler ve yangın kontrolden çıkar. Bir kez başlamış olan yangın, kişiden kişiye değişen şiddette kronik hastalıklara neden olur. Kimisinde polikistik over hastalığı, kimisinde endometriozis, kimisinde kronik romatizmal hastalıklar, kimisinde oto immün hastalıklar olarak baş gösterir. Hepsinin temel mekanizması aynıdır. Çözümleri de aynıdır. Yangın öbeklerini teker teker söndürmek, yangını azdıran rüzgarlardan korunmaya çalışmak...

Bu yol maksimum hasta uyumu ve gayreti gerektirir. Fonksiyonel tıp konusunda bilgili bir hekim yardımı ile, tüm kronik hastalıklar gibi söndürülebilir...]